Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Khai mạc hội nghị quan chức cao cấp ASEAN
som asean
(TBTCO) - Ngày 27/1 tại khách sạn Sutera Habour, Kota Kinabalu của Malaysia đã khai mạc hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN (SOM).