Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kho bạc Nhà nước Phú Thọ
KBNN Phú Thọ
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Phú Thọ bắt đầu triển khai diện rộng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) từ tháng 4/2019. Từ đó đến nay, đã có 785 đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký tham gia DVCTT, chiếm 40% tổng số đơn vị ngân sách trên địa bàn tỉnh.
KBNN
(TBTCO) - Phú Thọ là tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao so với bình quân chung của cả nước khi đến thời điểm này đã đạt 56% kế hoạch (tỷ lệ giải ngân của cả nước là 32,4% kế hoạch).
KBNN
(TBTCVN) - Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi (TNĐMKSC) là tiền đề để Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện kiểm soát chi và thanh toán điện tử.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thông báo chào hàng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt điều hòa nhiệt độ tại Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thuộc dự toán mua sắm tài sản năm 2014".
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Phú Thọ mời thầu Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Phú Thọ.