Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kiều hồi TP Hồ Chí Minh
kieu hoi
(TBTCO) - Lượng kiều hối trên địa bàn TPHCM năm 2015 ước đạt khoảng 5,5 tỉ USD, tăng 10% so với năm 2014, cao hơn so với mức dự kiến ban đầu là 5,2 tỉ USD.
Theo dự báo, lượng kiều hối cả năm 2014 của Thành phố sẽ đạt trên 5 tỷ USD
(TBTCO) - Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam thông qua các NHTM và tổ chức kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 11 tháng năm 2014 ước đạt 4,4 tỷ USD.