Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kinh phí phòng dịch
dịch vụ y tế
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề nghị người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh gây ra Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung đông do vi rút Corona (Mers – Cov) theo công điện của Thủ tướng Chính phủ.