Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ký kết MOU
MOU HOSE-HNX-VSD
(TBTCO) - Ngày 30/9/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng, Chủ tịch HĐQT của Sở GDCK Hà Nội (HNX), Sở GDCK TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa 3 đơn vị.
HSX và DELOITTE chụp ảnh lưu niệm sau khi Biên bản Ghi nhớ được ký kết
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) và Công ty TMHH Deloitte Việt Nam (Deloitte) vừa ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) với các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản trị rủi ro.