Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Lập Thạch
thue vp
(TBTCO) - Tính đến nay, số thu ngân sách của Chi cục Thuế Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đạt hơn 116 tỷ đồng, đạt 114% so với kế hoạch pháp lệnh, đạt 95% dự toán năm và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.
lap thach
(TBTCO) - Chủ trương sáp nhập các chi cục thuế là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp trong bối cảnh hiện nay... Ông Phạm Thanh Hải - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh như vậy, khi trao đổi với phóng viên TBTCO.
QT Hưng Yên
(TBTCO) - Mặc dù đã có nhiều biện pháp nhưng công tác quyết toán dự án hoàn thành tại các huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc vẫn không mấy "khởi sắc'' khi các dự án chưa quyết toán vẫn còn tồn đọng nhiều.