Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lệ phí cấp giấy đăng ký
xe máy điện
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản 18182/BTC-CST gửi các bộ, ngành, địa phương và cơ quan thuế các địa phương hướng dẫn miễn lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký.
(TBTCO) - Mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông đối với xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách được tại khu vực I ( TP. Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh) sẽ từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng.