Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lệ phí môn bài
nộp thuế
(TBTCO) - Trường tiểu học của bà Bùi Thanh (Nghệ An) đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn. Kinh phí hoạt động hàng năm được cấp 100% từ ngân sách nhà nước, không có các khoản thu từ phụ huynh học sinh.
chi cục thuế long biên
(TBTCO) - Để hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán chủ động khai và nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn việc khai và nộp lệ phí môn bài, khai và nộp thuế khoán năm 2021 cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
lệ phí môn bài
(TBTCO) - Nhằm góp phần thống nhất các quy định của hệ thống pháp luật, đơn giản, rõ ràng, dễ áp dụng, nâng cao hiệu quả thi hành, Bộ Tài chính ban hành văn bản (số 20/VBHN-BTC) hệ thống hóa, hợp nhất các quy định của 2 nghị định về lệ phí môn bài.
hộ kinh doanh
(TBTCO) - Theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 302/2026/TT-BTC về lệ phí môn bài của Bộ Tài chính, hộ gia đình, cá nhân mới ra kinh doanh được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên.
Để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP đã quy địn gian khai,
(TBTCVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.
kd
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài, với nhiều quy định sửa đổi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự kinh doanh nhanh chóng, dễ dàng hơn, thực hiện ngay từ 25/2.
nông nghiệp
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Trong đó, nghị định mới này đã miễn lệ phí môn bài đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và hợp tác xã nông nghiệp.
miễn giảm lệ phí môn bài
(TBTCO) - Tổ chức thành lập mới, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra sản xuất, kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập.
thuế quảng ngãi
(TBTCO) - Năm 2020, Cục Thuế Quảng Ngãi được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách là 13.860 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao dự toán phấn đấu thu là 15.360 tỷ đồng. Toàn đơn vị đã và đang ra quân kiểm soát chặt chẽ và huy động đầy đủ các nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN).