Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lợi nhuận 2019
fpt
(TBTCO) - Đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của FPT, khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 15.783 tỷ đồng và 1.973 tỷ đồng, tăng tương ứng 17,8% và 29,9% so với năm 2018.
mb
(TBTCO) - Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cho thấy, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 400.000 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm 2018. Tài sản sinh lời tăng trưởng 13%.
hti
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Idico (mã Ck HTI) công bố số ước kết quả kinh doanh cả năm 2019 với mức lợi nhuận trước thuế 73,6 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu năm 2020 lãi 73,8 tỷ đồng.
ceo
(TBTCO) - Ngày 15/3 tới, Công ty CP Tập đoàn C.E.O (mã Ck CEO) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng thêm 20%, lên 445 tỷ đồng.