Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa luật nhà ở 2014
nhà-ở-xã-hội.gif
(TBTCO) - Số liệu tổng hợp của Bộ Xây dựng cho biết, nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) toàn quốc giai đoạn năm 2011 - 2020 cần khoảng 440.000 căn hộ. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh cần khoảng 134.000 căn; Hà Nội khoảng 110.000 căn; Bình Dương 41.250 căn; Đồng Nai 36.700 căn; Đà Nẵng 11.500 căn...
mua nha
(TBTCO) - Bộ Xây dựng cho biết, từ khi có Luật Nhà ở 2014 đến nay đã có 750 trường hợp người nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà tại Việt Nam. Con số này nhiều gấp gần 6 lần so với 8 năm thực thi chính sách cũ theo Nghị quyết số 19/2008/QH11.
Chung cư
(TBTCO) - Kể từ sau ngày Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực thi hành thì chủ đầu tư có trách nhiệm bảo hành nhà chung cư với thời hạn được tính từ ngày bàn giao căn hộ cho người mua, thuê mua.
nhà ở
(TBTCO) - Theo văn bản hướng dẫn mới của Tổng cục Thuế, các hợp đồng cho thuê nhà ở được ký kết từ ngày Luật Nhà 2014 có hiệu lực (từ ngày 1/7/2015), sẽ không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng có nhu cầu.
Chung cư
(TBTCO) - Nếu chủ đầu tư không bàn giao 2% phí bảo trì chung cư cho Ban quản trị theo đúng quy định, UBND cấp tỉnh sẽ ra quyết định cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.
Luat KDBĐS
(TBTCO) - Bộ Xây dựng vừa ban hành công văn số 1436/BXD-QLN hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 (ngày 25/11/2014) và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.