Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa luật phí
Ảnh minh họa.
(TBTCO) - Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại theo quy định Luật Phí và lệ phí thì việc chuyển nguồn từ nguồn thu phí được để lại thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Luật Phí và lệ phí và Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.
vé đường bộ
(TBTCO) - Chứng từ là “vé thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ”, không có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), trên vé thu phí có ghi rõ số tiền thanh toán đã bao gồm 10% thuế GTGT.
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, theo đó, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được để lại tiền thu phí, lệ phí để trang trải hoạt động thu phí.
phí đường bộ
(TBTCO) - Từ ngày 1/1/2017, theo quy định tại Luật Phí và lệ phí thì phí sử dụng đường bộ chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá (do Nhà nước định giá) nên theo Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì giá dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
Luật QLNC (sửa đổi) được triển khai
(TBTCVN) - Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018, Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) là một bước tiến quan trọng, mạnh mẽ trong quản lý nợ công (QLNC).
QH
(TBTCO) - Từ ngày 1/1/2017, ba luật về lĩnh vực tài chính sẽ chính thức có hiệu lực bao gồm Luật Ngân sách nhà nước (NSNN); Luật Phí, lệ phí và Luật Kế toán. Đây là những đạo luật quan trọng, tạo những bước đổi mới lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân sách.
tro choi
(TBTCO) - Phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng là 5 triệu đồng/hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện quy định thì không phải hoàn trả số tiền phí đã nộp.
trang 6
(TBTCVN) - Trong thời gian qua, ngành Tài chính đã không ngừng nỗ lực trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, phục vụ tốt nhất, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của đất nước.
phí trông giữ xe
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng, thẩm định và ban hành giá 9 dịch vụ chuyển từ phí sang giá do nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các bộ có liên quan theo quy định tại Luật Phí và lệ phí.