Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa luật phí lệ phí
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, theo đó, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được để lại tiền thu phí, lệ phí để trang trải hoạt động thu phí.
phí đường bộ
(TBTCO) - Từ ngày 1/1/2017, theo quy định tại Luật Phí và lệ phí thì phí sử dụng đường bộ chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá (do Nhà nước định giá) nên theo Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì giá dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
tro choi
(TBTCO) - Phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng là 5 triệu đồng/hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện quy định thì không phải hoàn trả số tiền phí đã nộp.
công ty may huế
(TBTCO) - Từ ngày 1/9, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập nhẩu bổ sung thêm đối tượng chịu thuế. Nhiều quy định mới về việc thu, quản lý và sử dụng phí đường bộ cũng bắt đầu có hiệu lực.
họp báo
(TBTCO) - Chiều 31/3, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2016 về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 3 và quý I/2016, triển khai chương trình công tác quý II/2016. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã trả lời khá nhiều câu hỏi “nóng” liên quan đến thuế, phí...
GS
(TBTCO) - Luật Phí và lệ phí vừa được Văn phòng Chủ tịch nước công bố ngày 18/12 có nhiều quy định mới khắc phục những hạn chế trong quản lý nguồn thu từ phí, lệ phí, từng bước tính đúng, tính đủ chi phí để đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công.
biểu quyết luật phí và lệ phí
(TBTCO) - Chiều ngày 25/11, Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua Luật Phí và lệ phí với 6 chương, 25 điều và 2 phụ lục kèm theo.
qt
(TBTCO) - Dự thảo Luật phí và lệ phí đã thu hẹp và minh bạch hóa các loại phí và lệ phí, tạo sự thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, cần rà soát, phân biệt rõ hơn các loại phí và lệ phí, đồng thời tính đến lợi ích của người dân khi đóng phí, lệ phí…
UBTVQH
(TBTCO) - Tại phiên họp thứ 37, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 9 dự án luật, trong đó có dự án Luật phí, lệ phí; dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)...