Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lương cơ sở
Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1/7/2020
(TBTCO) - Ngày 12/11, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với tỷ lệ tán thành hơn 93%. Tại nghị quyết, Quốc hội cũng thông qua việc tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020.
Sẽ trích phần trăm tăng thu để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2020;
(TBTCVN) - Chiều 12/11, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 với tỷ lệ tán thành hơn 93%.
NQ
(TBTCO) - Chiều 12/11, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 với tỷ lệ tán thành hơn 93%. Tại nghị quyết, Quốc hội cũng thông qua việc tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020.
đồng/tháng
(TBTCO) - Ngày 21/10, Quốc hội đã nghe các báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.
ĐTD
(TBTCO) - Liên quan đến đề xuất về cải cách tiền lương, Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ về tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020, đồng thời đề nghị Chính phủ đẩy mạnh hơn việc thực hiện cơ chế tự chủ để giảm chi thường xuyên.
cải cách tiền lương
(TBTCO) - Cơ quan của ông Quang Trường (Quảng Ngãi) là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và có nguồn thu từ dịch vụ. Theo quy định thì phải trích 40% cải cách tiền lương.
bệnh viện
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2019, tại các cơ sở khám chữa bệnh sẽ áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CPquy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.
luong
(TBTCO) - Tại Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng.