Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lương tối thiểu 2014
(TBTCO) - Với mức đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2014 chỉ tăng từ 15 - 17% đã không ít hoài nghi được đặt ra rằng Phải chăng Hội đồng Tiền lương Quốc gia mới chỉ “nghĩ” cho DN mà không “lo” cho người lao động đang trầy trật sống vì lương tối thiểu?