Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa M7
hỗ trợ DN
(TBTCO) - IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết, sẽ hỗ trợ Tổ chức Tài chính Vi mô M7, một tổ chức tài chính vi mô được cấp phép gần đây ở Việt Nam mở rộng dịch vụ tới các DN nhỏ và siêu nhỏ để giúp mở rộng kinh doanh, nâng cao thu nhập và tạo thêm nhiều việc làm.