Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Mặt trăng máu
mặt trăng
(TBTCO) - Trong tháng 6 này, người yêu thiên văn có cơ hội được chứng kiến hiện tượng nguyệt thực nửa tối khiến Mặt trăng chuyển màu đỏ nhạt và hiện tượng nhật thực hình khuyên rất hiếm gặp.
mat trang mau
(TBTCO) - Nguyệt thực toàn phần bắt đầu lúc 17 giờ 45 phút ngày 8/10 và toàn bộ Mặt trăng sẽ chuyển sang màu đỏ. Hiện tượng này đạt cực đại lúc 17 giờ 54 phút, cũng là lúc Mặt trăng nhuốm màu đỏ rõ, đẹp nhất.