Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa máy bay AirAsia mất tích
máy bay mất tic
(TBTCO) - Hiện Việt Nam chưa nhận được cầu hỗ trợ nào từ phía Cơ quan Quản lý Hàng không dân dụng Indonesia và Singapore. Tuy nhiên, phía Hàng không Việt Nam sẽ sẵn sàng công tác hỗ trợ tìm kiếm máy bay AirAsia mất tích bất cứ khi nào có yêu cầu.