Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa miễn lệ phí môn bài
nông nghiệp
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Trong đó, nghị định mới này đã miễn lệ phí môn bài đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và hợp tác xã nông nghiệp.
chi cục thuế long biên
(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Được - Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn thuế Trọng Tín cho rằng, với việc đề xuất miễn lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, DN chuyển từ hộ kinh doanh, hợp tác xã nông nghiệp… sẽ giúp DN giảm chi phí, khuyến khích đầu tư kinh doanh.
Thống nhất miễn lệ phí môn bài đối với hợp tác xã nông nghiệp
(TBTCO) - Ngày 13/11, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 139 năm 2016 về lệ phí môn bài.
Miễn lệ phí môn bài: Giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.
Dự kiến sẽ miễn lệ phí môn bài cho Doanh nghiệp mới thành lập
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Theo đó, dự kiến miễn lệ phí môn bài đối với tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh.