Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mỏ gas
(TBTCO) - Triệu phú khai khoáng Úc Clive Palmer cho biết công ty dầu khí của mình vừa tìm ra một vùng mỏ khí đốt lớn nhất trên thế giới ngoài khơi Papua New Guinea với giá trị trữ lượng ước tính lên tới 35 tỷ USD