Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mỏ than Núi Béo
le ky
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty Cổ phần Than Núi Béo vừa ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 800 tỷ đồng đầu tư cho dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo.