Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mua bảo hiểm y tế
Kiên Giang
(TBTCO) - Theo thông tin mới nhất từ Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang, tính đến 30/6/2019, ngân sách tỉnh đã mua và hỗ trợ 929.700 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ, với số tiền là 245,187 tỷ đồng, đạt 45,4% kế hoạch dự toán.
BHYT
(TBTCO) - Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang, trong năm 2018, địa phương này đã hỗ trợ 489 tỷ đồng mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
mua the bhyt
(TBTCO) - Đó là số tiền, Bộ Tài chính tạm cấp bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách 10 tỉnh để thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số vùng khó khăn năm 2013.