Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa mua sắm xe ô tô công
Hạn chế mua sắm xe ô tô công và các thiết bị đắt tiền
(TBTCO) - Ngay từ những ngày đầu của năm, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ. Theo đó, kế hoạch đã đặt ra một loạt các nhiệm vụ cụ thể.
Việc hạn chế mua sắm ô tô công và các thiết bị đắt tiền sẽ góp phần tiết kiệm ngân sách
(TBTCVN) - Ngay từ những ngày đầu của năm, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.
mua sắm TSNN
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn việc thực hiện mua sắm tài sản nhà nước (TSNN) từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016.