Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nâng cao chất lượng đội ngũ công chức
KBNN Hải Dương
(TBTCO) - Ngày 22/6/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương tổ chức Hội thi nghiệp vụ năm 2019 theo hình thức thi trắc nghiệm. Đây là hoạt động được KBNN phát động hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập hệ thống KBNN (1/4/1990- 1/4/2020).