Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa National Commercial Bank (NCB)
Ngân hàng lớn nhất Ả Rập dự kiến bỏ túi 6 tỷ USD từ IPO
(TBTCO) - Ngân hàng lớn nhất Ả Rập Saudi, National Commercial Bank (NCB), có thể sẽ thu về 22,5 tỷ Riyal, tương đương 6 tỷ USD, từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, dự kiến sẽ bắt đầu tháng này.