Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngăn chặn chiếm đoạt tiền thuế GTGT
hải đội 1
(TBTCO) - Tính từ đầu năm 2013 đến hết tháng 10/2014, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ được 37.399 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 946 tỷ đồng; thu nộp ngân sách đạt hơn 246,4 tỷ đồng, khởi tố 49 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 87 vụ.