Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân sách nhà nước
tiền
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, Luật Ngân sách nhà nước đã quy định rõ kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo nguyên tắc tự bảo đảm. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ.
Sản xuất bàn máy vi tính tại Công ty TNHH công nghiệp Tân Phong An (Vsip Hải Phòng).
(TBTCVN) - “Chính sách gia hạn thuế có tác động kép tới doanh nghiệp và nền kinh tế; chính sách này như một liều thuốc trợ lực tăng cường sức khỏe tài chính cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”
pvn
(TBTCO) - Quý I/2021, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Petrovietnam tiếp tục được duy trì ổn định, các chỉ tiêu tài chính hợp nhất toàn tập đoàn đều vượt so với kế hoạch đề ra, nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) trên 19.000 tỷ đồng.
bộ trưởng hồ đức phớc
(TBTCO) - Ngày 8/4/2021, Quốc hội đã bỏ phiếu tán thành phê chuẩn ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021 - 2026.
chi cục thuế hải châu
(TBTCO) - Trong quý I/2021, ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 18 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, qua đó đã truy thu, truy hoàn và phạt 49,8 tỷ đồng.
Điều hành ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ
(TBTCO) - Mặc dù thu ngân sách quý I/2021 đạt hơn 30% dự toán, tăng so với cùng kỳ năm 2020, nhưng từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
Thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng
(TBTCVN) - Trong quý I/2021, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thiện và lưu hành kết luận thanh tra, kiểm tra của các cuộc thanh tra thực hiện trong năm 2020 chuyển sang, chủ động tổ chức chuẩn bị triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, đã được phê duyệt.
Đà Nẵng là địa phương luôn đi đầu trong các cải cách hành chính.
(TBTCVN) - Trong 3 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, với số thu ngân sách đạt trên 27% dự toán, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang từng bước phục hồi. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc thực sự có tác dụng.
Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
(TBTCVN) - Mặc dù thu ngân sách quý I/2021 đạt hơn 30% dự toán, tăng so với cùng kỳ năm 2020, nhưng từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, do đó Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, trong phạm vi dự toán được giao và khả năng thu...