Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngân sách tỉnh quảng ngãi
thu ngân sách
(TBTCO) - Tin từ Sở Tài chính Quảng Ngãi cho biết, dù gặp khó khăn do Nhà máy lọc dầu Dung Quất ngừng hoạt động 2 tháng để bảo dưỡng, DN thu hẹp sản xuất, nhiều khoản thuế được miễn, giảm,... nhưng năm 2014, nguồn thu ngân sách của tỉnh dự kiến vẫn đạt khoảng 27.200 tỷ đồng, bằng 109,6% dự toán.