Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngày 22/4
tăng giá xăng
(TBTCO) - Từ 12 giờ trưa hôm nay (22/4) giá các mặt hàng xăng, dầu điêzen, dầu hỏa sẽ được điều chỉnh tăng với các mức như sau xăng tăng tối đa 214 đồng/lít, dầu điêzen tối đa 170 đồng/lít và dầu hỏa là 130 đồng/lít. Riêng dầu madut giảm tối thiểu 61 đồng/kg.