Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngày đẹp
Vang
(TBTCO) - Do theo lịch Hindu, từ bây giờ đến cuối năm, không còn nhiều ngày tốt để tổ chức đám cưới, nhu cầu vàng, đặc biệt là vàng trang sức tại Ấn Độ được dự báo sẽ giảm mạnh.