Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ngày pháp luật tài chính
họp báo tại bộ tài chính
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1173/QĐ-BTC về Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật tài chính năm 2020.
thủ tục hành chính thuế, ngày pháp luật
(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức Tổng cục Thuế phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.
Hải quan Đồng Nai
(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính, Tổng cục Hải quan đã có văn bản 5006/TCHQ-PC gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc, cục hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Hải quan, cao điểm thực hiện hoạt động từ 4/9 đến 10/9/2018.
ngành thuế, ngày pháp luật
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các cục thuế địa phương tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018.
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định (số 1480/QĐ-BTC) về kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018.
hải quan khánh hòa
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” và “Ngày pháp luật Tài chính”, “Ngày pháp luật Hải quan” năm 2016.
cán bộ hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam”, “Ngày Pháp luật Tài chính” và “Ngày Pháp luật Hải quan” (10/9) năm 2015…
ngay phap luat
(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2014 theo tinh thần công văn số 3642/BTP-PBGDPL ngày 25/8/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Ngày pháp luật Tài chính năm 2014.
hai quan
(TBTCO) - Trong đó, tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động của Ngày pháp luật Hải quan '2014 là từ 4/9 đến 11/9, nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Tài chính 2014, Ngày pháp luật Việt Nam 2014.