Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ngày Sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
c
(TBTCO) - Sáng ngày 30/6, tại tỉnh Hưng Yên, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UBTƯMTTQ Việt Nam và tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915-1/7/2015).
hh
(TBTCO) - Nhiều hoạt động kỷ niệm thể hiện sự tôn vinh, biết ơn của Đảng, Nhà nước ta, của các tầng lớp nhân dân đối với đồng chí Nguyễn Văn Linh sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915- 1/7/2015).