Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nghị định 08/2015/NĐ-CP
Cán bộ hải quan kiểm tra niêm phong
(TBTCVN) - “Trung tuần tháng 11/2017, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP (Nghị định 08) quy định chi tiết thi hành Luật Hải quan, sau khi tiếp thu ý kiến từ các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp (DN); đặc biệt là sự thẩm định của Bộ Tư pháp…
doanh nghiệp đà nẵng
(TBTCO) - Ngày 7/9, Hải quan Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm tham vấn Điều 41 Luật Hải quan 2014 và Điều 34 Nghị định 08/2015/NĐ-CP về việc kết nối thông tin hàng hóa của doanh nghiệp (DN) kinh doanh cảng biển với cơ quan hải quan.
trang 6
(TBTCVN) - Dự thảo nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, đang được Tổng cục Hải quan soạn thảo, lấy ý kiến rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp (DN), các bộ, ngành.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan cho biết, đang tiến hành lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp (DN) về dự thảo nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Hải quan 2014.
hải quan bình dương
(TBTCO) - Cục Hải quan Bình Dương vừa tổ chức 3 lớp tập huấn cho hơn 1.200 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, về các quy định thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan mới…