Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nghị định 152/2013/NĐ-CP
(TBTCO) - Quy định người điều khiển và phương tiện cơ giới nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam phải có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chính thức có hiệu lực vào ngày hôm nay 25/12, đang mở ra cơ hội tăng trưởng doanh thu lớn cho các DN bảo hiểm phi nhân thọ.