Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Nguyễn Đồng Tiến
NĐT
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề nghị nên ấn định mức trần lãi suất cho vay trong Bộ luật Dân sự (BLDS) thay vì quy định tỷ lệ theo lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn... Tuy nhiên, cũng theo NHNN, quy định này chỉ nên áp dụng với các đối tượng không phải là ngân hàng.
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không mong muốn có việc cho vay dưới lãi suất huy động như vậy, bởi trong đấy có điều gì đó không bình thường. Quyết định thanh tra này chỉ nhằm mục tiêu giúp cho hệ thống ngân hàng bình đẳng với nhau, không chứa đựng các rủi ro.