Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nhật thực hình khuyên
nhat thuc
(TBTCO) - Vào ngày 26/12, Mặt trăng sẽ đi vào giữa Trái đất và Mặt trời, tạo ra nhật thực hình khuyên có thể quan sát ở nhiều quốc gia.