Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nợ đọng thuế
thue quang ngai
(TBTCO) - Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, đôn đốc và cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ, tính đến tháng 6/2019, Cục Thuế Quảng Ngãi đã thu nộp ngân sách được 566 tỷ đồng tiền thuế nợ. Tuy nhiên, đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho rằng nợ thuế trên địa bàn vẫn có chiều hướng gia tăng.
BT
(TBTCO) - Tại phiên họp tổ của Quốc hội ngày 22/5 về tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) và ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã phát biểu giải thích cụ thể những vấn đề đại biểu quan tâm về tình hình điều hành ngân sách nhà nước.
Nợ thuế
(TBTCO) - Chiều 13/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN).
Nhiều giải pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế
(TBTCO) - Để tăng cường xử lý nợ đọng thuế, Tổng cục Thuế vưa qua đã ban hành Quyết định về phương án xử lý nợ đọng ngành Thuế quản lý, tăng cường các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế.
thu hồi nợ thuế
(TBTCO) - Để tăng cường xử lý nợ đọng thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 1914/QĐ-TCT về việc ban hành phương án xử lý nợ đọng ngành Thuế quản lý, tăng cường các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế.
bộ trưởng đinh tiến dũng
(TBTCO) - Chiều 15/11, sau khi Quốc hội thảo luận về Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giải trình làm rõ thêm ý kiến các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Theo Bộ trưởng, luật cần phải xử lý được nợ đọng, nợ không có khả năng thu hồi.
thuế thanh hóa
(TBTCO) - Ông Vũ Quốc Dũng – Phó cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, bằng các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế, tính đến tháng 10/2018, đơn vị thu hồi được 2.700 tỷ đồng tiền thuế nợ. Tuy nhiên, theo ông Dũng, nợ thuế trên địa bàn vẫn đang ở mức khá cao so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.
Việc bổ sung quy định về khoanh nợ thuế nhằm phản ánh thực chất hơn số nợ thực tế.
(TBTCVN) - Ngày 8/11 tới, Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Sau hơn 10 năm thực thi, dự án luật lần này được sửa đổi, bổ sung toàn diện, hoàn chỉnh tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận những chuẩn mực, thông lệ quốc tế.
Đinh Tiến Dũng
(TBTCO) - Sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế, bảo đảm tính trung lập, ổn định nguồn thu từ các sắc thuế; xử lý hiệu quả tình trạng nợ đọng thuế; sớm báo cáo Quốc hội tổng thể các khoản nợ đọng thuế và phương án xử lý… là những nhiệm vụ mà Quốc hội yêu cầu tập trung trong lĩnh vực tài chính.