Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nơi đáng sống
du lich
(TBTCO) - Việt Nam xếp hạng 11 trong danh sách 57 nơi tốt nhất cho những người sinh sống và làm việc ở nước ngoài, tăng 24 hạng so với năm 2015.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc trao giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư
(TBTCO) - Đây là phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc tại ngày làm việc cuối cùng (12/12/2014) của kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XII.