Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa nội địa
Ảnh minh hoạ
(TBTCVN) - Để phấn đấu hoàn thành vượt 5% dự toán pháp lệnh, toàn hệ thống thuế sẽ phải tiếp tục thu đạt xấp xỉ 630.000 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng phải thu khoảng 105.000 tỷ đồng, tăng gần 5.200 tỷ đồng bình quân tháng so với 6 tháng đầu năm.
Phấn đấu tăng thu nội địa từ 10 đến 12%
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 38 năm 2019 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020 - 2022; kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021 - 2025.
Kê khai quyết toán thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.
(TBTCVN) - 6 tháng đầu năm, tổng thu nội địa (trừ dầu) của TP. Hồ Chí Minh chỉ tăng 1,03% so cùng kỳ năm 2018 và đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.
hải quan
(TBTCO) - Tại Thông tư số 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính đã đề ra tỷ lệ tăng thu dự kiến cho giai đoạn 2020 – 2022, trong đó, tốc độ tăng thu nội địa bình quân chung cả nước tăng khoảng 10 - 12%/năm, tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 5 - 7%/năm.
thue hoa binh
(TBTCO) - Tính đến ngày 30/6/2019, cơ quan thuế Hòa Bình thực hiện thu ngân sách bằng 50% dự toán Bộ Tài chính giao, đồng thời hoàn thành rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy, xây dựng đề án sáp nhập 9 chi cục thuế huyện, thành phố thành 4 chi cục thuế khu vực.
chi cục thuế hà đông
(TBTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình thu ngân sách cho thấy, thu 6 tháng đầu năm do toàn ngành thực hiện ước đạt 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2018. Nhiều khoản thu, sắc thuế có tăng trưởng so với cùng kỳ.
cang hang khong
(TBTCO) - Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị là một trong 28 CHK nội địa đưa vào khai thác giai đoạn từ năm 2020 - 2030 với quy mô hàng không dân dụng cấp 4C, diện tích sử dụng đất 312 ha.
thue dong nai
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Đồng Nai, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do đơn vị thực hiện trong 6 tháng đầu năm ước được 16.937,6 tỷ đồng, tăng 32% (so với cùng kỳ năm 2018).
thue nghe an
(TBTCO) - Lũy kế đến 30/6/2019, Cục Thuế Nghệ An thu ngân sách đạt 6.524 tỷ đồng, bằng 60% dự toán pháp lệnh, bằng 55% dự toán phấn đấu, tăng 23% (so với cùng kỳ năm 2018). Đáng chú ý, có 3 chi cục thuế đã thu vượt dự toán năm, một chi cục thu đạt 99% dự toán năm.