Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
cao bằng
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Cao Bằng, năm 2019, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 1.898,8 tỷ đồng, bằng 159,6% dự toán pháp lệnh, tăng 15,1% so với năm 2018. Năm 2020, Cục Thuế Cao Bằng được HĐND tỉnh giao phấn đấu thu đạt 1.600 tỷ đồng.
chi cục thuế tp.hội an
(TBTCO) - Ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, Tổng cục Thuế sẽ hoàn thành việc phân bổ dự toán, báo cáo Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu cho các địa phương thực hiện trước Tết Nguyên đán.
a minh
(TBTCO) - Năm 2019, tổng thu thuế nội địa của TP. Hồ Chí Minh tăng 8,31% so với năm 2018 và đạt 100,38% dự toán. Năm nay, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 5% dự toán.
chi cục thuế thành phố nha trang
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, nhờ quản lý chặt chẽ các nguồn thu, lũy kế đến 31/12/2019, đơn vị thu đạt 15.758 tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán pháp lệnh, bằng 104,3% so với cùng kỳ năm 2018 thực hiện.
Thái Bình
(TBTCO) - UBND tỉnh Thái Bình vừa công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2020. Theo văn bản này, tổng thu ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh trên 12.594 tỷ đồng.
cục thuế quảng bình
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Bình, năm 2019, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt 5.622 tỷ đồng, bằng 153,4% dự toán pháp lệnh, bằng 130,4% dự toán tỉnh và tăng 45,8% so cùng kỳ năm 2018. Năm 2020, Cục thuế Quảng Bình được HĐND tỉnh giao chỉ tiêu thu 5.200 tỷ đồng.
thuế yên bái
(TBTCO) - Năm 2019, tổng thu nội địa do Cục Thuế Yên Bái thực hiện đạt trên 3.258 tỷ đồng, bằng 161% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 109% dự toán phấn đấu UBND tỉnh giao, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018. Năm 2020, đơn vị được UBND tỉnh giao dự toán phấn đấu thu đạt 3.300 tỷ đồng.
thuế hòa Bình
(TBTCO) - Tính đến giữa tháng 11/2019, số thu nội địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình mới đạt 84% dự toán, nhưng với sự nỗ lực triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các biện pháp quản lý thuế trong 45 ngày còn lại của năm 2019, cơ quan thuế tỉnh Hòa Bình đã thực hiện đạt 3.397,6 tỷ đồng, vượt 14% dự toán cả năm.
cục thuế quảng nam
(TBTCO) - Tính đến cuối ngày 29/12, tổng thu ngân sách nội địa năm 2019 do Cục Thuế Quảng Nam thực hiện đã đạt 18.620 tỷ đồng, hoàn thành 100,4% dự toán thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính giao. Đây là kết quả rất ấn tượng khi tình hình thu ngân sách năm nay gặp không ít những khó khăn, bất lợi.