Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa NSNN năm 2016
quốc hội
(TBTCO) - Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2016, tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2017 gửi đến Quốc hội.
thuế hà nội
(TBTCO) - Tin từ Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, tổng thu NSNN cả năm 2016 ước thực hiện được 157.745,6 tỷ đồng, đạt 102,1% dự toán, tăng 17,8% so với thực hiện năm 2015. Tổng thu nội địa trừ dầu ước thực hiện 155.445,6 tỷ đồng, đạt 102,2% dự toán, tăng 19,5% so với thực hiện năm 2015.
m
(TBTCO) - Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2016 đến thời điểm này đã đạt tiến độ dự toán, trong đó, thu nội địa tăng cao nhất từ trước tới nay đạt 24.000 tỷ đồng, thu XNK đạt dự toán dù trong bối cảnh than xuất khẩu giảm mạnh.
mua sắm TSNN
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn việc thực hiện mua sắm tài sản nhà nước (TSNN) từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016.
quoc hoi
(TBTCO) - Đây là một trong những nội dung quan trọng của chương trình làm việc ngày 11/11 tại kỳ họp thứ 10.
Tiền tệ
(TBTCO) - Định hướng ngân sách nhà nước năm 2016 sẽ tiếp tục triệt để tiết kiệm, cắt 10% chi thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương so với dự toán năm 2015, trừ các khoản chi cho con người và nhiệm vụ đặc thù.