Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phá rừng lấy gỗ làm trụ tiêu
trụ tiêu
(TBTCO) - Hiện nay, hàng ngàn hộ dân các huyện Ea H’leo, Krông Năng, Cư Kiun, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đang bước vào vụ trồng tiêu. Việc “ồ ạt” mở rộng diện tích cây hồ tiêu khiến cho tình trạng người dân chặt phá rừng lấy gỗ làm trụ, ngày càng trở nên nghiêm trọng.