Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phí qua trạm BOT
thu phi
(TBTCO) - Sau khi thực hiện các phương án giảm giá vé, tuyên truyền vận động người dân, dự án BOT Thái Nguyên-Chợ Mới sắp thu phí trở lại trạm Km77+922,5 trên Quốc lộ 3.
Quốc lộ 1
(TBTCO) - Tổng công ty Sông Đà vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh tăng mức thu phí đường bộ dự án Quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Hà Tĩnh theo hình thức BOT từ năm 2016.