Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phillippe Demigue
dinhtiendung
(TBTCO) - Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trong buổi tiếp và làm việc với Tổng giám đốc Tập đoàn CNIM (Pháp) - ông Phillippe Demigue vào ngày 27/11, tại Hà Nội.