Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn
TTHC
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa có văn bản số 4532/UBND-NC về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố.