Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
thủy lợi
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5.
định giá
(TBTCO) - Định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải dựa trên giá thị trường của tài sản; giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp.
thủy lợi
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với UBND tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa và một số công ty khai thác thủy lợi.
giải phóng thủ đô
(TBTCO) - Đội bóng đá của Ban Quản lý và xử lý nợ có vấn đề của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã giành Cúp vô địch Giải bóng đá giao hữu Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ Nhất năm 2019 CUP VVI.
thẩm định giá
(TBTCO) - Những hạn chế, bất cập trong quá trình cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá, quản lý điều kiện hành nghề của thẩm định viên về giá… sẽ được bổ sung để tăng cường kiểm soát hoạt động hành nghề của các doanh nghiệp này.
siêu thị
(TBTCO) - Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) vừa có thông báo danh sách 218 doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính của nhiều mặt hàng, trong đó có khí hóa lỏng, thóc gạo, muối ăn, đường ăn, phân đạm…
Ảnh minh hoạ
(TBTCVN) - Thời gian qua, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp (DN) thẩm định giá, nhiều trường hợp DN vi phạm đã bị đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận hoặc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
thẩm định giá
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, sau 2 năm (2018 và 2019) rà soát, lấy ý kiến, Hội đồng Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (Internationl Valuation Standards Council) đã công bố phiên bản mới nhất của Bộ Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế.
Tăng cường giám sát doanh nghiệp thẩm định giá
(TBTCO) - Theo Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính, công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá tiếp tục được tăng cường trên các mặt như giám sát, kiểm tra điều kiện và hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá. Qua 6 tháng đầu năm, Cục đã thu hồi 7 giấy chứng nhận của doanh nghiệp không đủ điều kiện.