Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quốc tịch Mỹ
(TBTCO) - Số lượng công dân Mỹ lựa chọn từ bỏ quốc tịch tăng cao trong năm nay khi chính phủ Mỹ đang chuẩn bị thực hiện đạo luật mới nhằm ngăn chặn những hành vi trốn thuế.