Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quy chuẩn kỹ thuật
kiem
(TBTCVN) - Qua rà soát 157 văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, Chính phủ đã phát hiện một số quy định chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, không phù hợp thực tiễn.
tiêu chuẩn quốc gia
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.
Cán bộ Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra hàng hóa thuộc diện KTCN.
(TBTCVN) - Đề án về mô hình cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành (KTCN) tại cửa khẩu sẽ giúp tiết kiệm ngân sách, giảm thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao trách nhiệm của DN so với cách làm hiện nay.
kỹ thuật
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật. Theo đó, mức chi tối đa lên đến 45 triệu đồng/dự thảo đối với tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật cần phải khảo sát, khảo nghiệm.
dự trữ quốc gia
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng và lấy ý kiến vào dự thảo thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hóa chất khử khuẩn, khử trùng xử lý nguồn nước dự trữ quốc gia.
gạo dự trữ
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia (DTQG).
phế liệu NK
(TBTCO) - Sau hơn 4 tháng áp dung, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phải ngưng hiệu lực một số quy định về quản lý phế liệu nhập khẩu do nhận được nhiều phản hồi của cộng đồng DN và cơ quan hải quan về những điểm chưa phù hợp thực tế, khiến cho thời gian thông quan kéo dài.
pl
(TBTCO) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 08/2018/TT-BTNMT quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng với mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành biên soạn và ban hành 100% tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng theo quy hoạch định hướng mới.