Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa quy định về hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc
Trần Hồng Thắm
(TBTCO) - Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), một nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận là về phạm vi, hình thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc trong dự thảo Luật không có nhiều điểm khác so với giám sát của các cơ quan dân cử...