Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Quỹ tín dụng Nhân dân Hoằng Đồng
quy tin dung hoang dong
(TBTCO) - Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng tỉnh Thanh Hóa có tổng nguồn vốn của Quỹ trên 66 tỷ đồng, Quỹ đã cho vay trên 62 tỷ đồng. Nhưng hiện tại, Quỹ này đang rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, mất khả năng chi trả.