Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ra mắt dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
m
(TBTCO) - Ngân hàng Hong Leong (HLB) vừa chính thức triển khai dịch vụ thanh toán mới PEx+ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.