Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ROE
ngân hàng
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đến 31/8/2015. Theo đó, đến cuối tháng 8/2015, tổng tài sản của toàn hệ thống TCTD đạt 6.753.243 tỷ đồng, tăng 3,66% so với cuối năm 2014.
(TBTCVN) - Thông tư số 73/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/7 tới và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) hợp nhất, sáp nhập với các đơn vị khác trên thị trường chứng khoán.